Антикорупция Печат

 

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ ОТ ГРАЖДАНИН ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Горещ телефон 0350/6-41-63АНТИКОРУПЦИЯ

КОРУПЦИЯ И АНТИКОРУПЦИЯ

УЧЕБНО ПОМАГАЛО "АНТИКОРУПЦИЯ"

СПРАВОЧНИК "КОРУПЦИЯТА В 100 ОТГОВОРА"

СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
Полезни връзки:

БЪЛГАРСКИЯТ АНТИКОРУПЦИОНЕН ПОРТАЛ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

ОИСР /ANTI-CORRUPTION GATEWAY FOR EUROPE AND EURASIA

СВЕТОВНА БАНКА

ТРАНСПАРЕНСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

АМЕРИКАНСКА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ

ПРООН

КОАЛИЦИЯ 2000

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

ГЛОБАЛНА ПРОГРАММА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА НА ООН

ТЕМАТИЧНА СТРАНИЦА ЗА АНТИКОРУПЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОРТАЛ ЗА РАЗВИТИЕ