ОС 11 - Продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти Печат

Необходими документи:
1. Документ за собственост-при замяна

2. Скица-при замяна

Срок за изпълнение: 120 дни

Такса: 2% върху стойността на сделката

Основание: чл.35-39 от Закона за общинската собственост

Attachments:
Download this file (OS11.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[ ]38 Kb