СД 2 - Изработване и издаване на карти за преференциално паркиране Печат

Необходими документи:
1. Снимка – 1 брой;
2. Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК;
3. Копие на Свидетелство за регистрация на МПС – част 1;
4. Копие на Удостоверение за раждане на дете до 18-годишна възраст;
5. Удостоверение за настойничество/попечителство;
6. Копие на Удостоверение за сключен граждански брак /когато е приложимо/;
7. Лична карта /за справка/;

Срок за изпълнение: 20 дни

Такса: безплатно

Основание: Чл. 99а от Закона за движение по пътищата, Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера

Attachments:
Download this file (SD02_novo.doc)ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБРАЗЕЦ[Изработване и издаване на карти със знак “инвалид”. Приемане на заявления за издаване на карта със знак “инвалид” за паркиране на територията на община Пещера и паркингите общинска собственост]42 Kb