Заместник кметове на Община Пещера Печат

ZMA Зехра Алиш

Образование, трудова заетост, социално подпомагане и грижи(Домашен социален патронаж, Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за възрастни хора с физически увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие, Клуб на инвалида и Клуб на пенсионера), ОП „Обредни дейности”, звено „Крепост „Перистера”, етнически и демографски въпроси, функция – здравеопазване.

Община Пещера, стая 14, ет.1

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Приемен ден: всеки понеделник от 14:00ч.

 

 

 

 

Функции на зам.кмета на общината

Кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.

Кметът на общината, съответно кметът на района, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината, съответно от района.

Кметът на общината и кметът на района могат да оправомощават заместник-кметове да изпълняват техни правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

Заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на кмета на общината, съответно на кмета на района.