Гореща телефонна линия за помощ на деца и родители Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 08 Ноември 2004г. 13:50ч.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ? Община Пещера, откри гореща телефонна линия за помощ на деца и родители. На телефон 20-32 всеки работен ден от 14.00 до 16.30 часа, обажданията по различни проблеми, свързани с деца, ще бъдат приемани с цел оказване емоционална подкрепа и консултиране... Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ? Община Пещера, откри гореща телефонна линия за помощ на деца и родители. На телефон 20-32 всеки работен ден от 14.00 до 16.30 часа, обажданията по различни проблеми, свързани с деца, ще бъдат приемани с цел оказване емоционална подкрепа и консултиране.

СПОДЕЛЕТЕ:

  • Ако сте загрижен за дете и не знаете как да помогнете

  • Ако семейството или другифактори излагат дете на риск

  • Ако самите Вие сте разтревожено дете или млад човек можете да получите съвет, помощ или нужната Виинформация на посочения телефон