Обявление Печат
Понеделник, 04 Октомври 2021г. 17:13ч.

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 44, ал.1, т.8, във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал.2, т. 7, чл. 29, ал.3, т.3, чл. 64, ал.1 и ал. 3, т. 1, във връзка с ал.2 от Закона за социалните услуги, чл.90 и чл.91, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № 725 от 01.10.2021 г. на Йордан Младенов – Кмет на Община  Пещера,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
обявява КОНКУРС
за възлагане предоставянето на Социални услуги за лица и деца, пострадали от насилие и жертви на трафик в специализирана среда – Кризисен център, капацитет 12 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на Община Пещера с основни дейности: „Осигуряване на подслон“, „Информиране и консултиране“, „Терапия и рехабилитация“, „Застъпничество и посредничество“ и „Обучение за придобиване на умения“.

 .

Attachments:
Download this file (ОБЯВЛЕНИЕ.doc)ОБЯВЛЕНИЕ.doc[ ]109 Kb
Download this file (Приложения.zip)Приложения.zip[ ]158 Kb