Съобщение за излязло от употреба елетронно и електрическо оборудване Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 10 Май 2022г. 15:13ч.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРОННО И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Общинска администрация Пещера уведомява, че в периода от 11.05.2022г. до 31.05.2022г.,

ще се проведе кампания за  записване за предаване  на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/.

  Кампанията е организирана от Общинска администрация, съвместно с „Елтехресурс“ АД /организация по оползотворяване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване/.

   Необходимо е всички желаещи,  разполагащи с неработещи вече електроуреди

/ микровълнови печки, телевизори, перални, компютри, ютии, тостери, принтери и други/ да се обадят на телефон 0350/62203.

   Ще се осъществи контакт с всеки желаещ да предаде ИУЕЕО, след записване на посочения телефон за връзка, относно организацията по вземането на ИУЕЕО от домакинствата.

   Обръщаме внимание на това, че ще се приемат от домакинствата само в пълен комплект ИУЕЕО, разкомплектовани уреди или само външна част на уреда няма да се приемат.

  Община Пещера призовава притежатели на ИУЕЕО да се възползват от условията на кампанията, като по този начин спомогнат за намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси и осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.