Заключителна пресконференция Печат

В заседателната зала  на Общински съвет се проведе  заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект  „Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Пещера”.