Заповед № 1131/12.09.2011г. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

З А П О В Е Д

№1131
Гр. Пещера  12.09.2011 год.

ОТНОСНО: Одобряване на тарифи и условия за:
- платени публикации във в.”Родопска искра”
- радиовъзел


В изпълнение на чл. 138 и чл. 148 от Изборния кодекс, на основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА

З А П О В Я Д В А М:

1. Одобрявам условията и тарифата за/при излъчвания по радиовъзела, съгласно Приложение № 1, неразделно от настоящата заповед.
2. Одобрявам условията и

тарифата за платени публикации във в. ”Родопска искра”, съгласно Приложение № 2,неразделно от настоящата заповед.

 Заповедта, ведно с приложенията да се обяви на интернет страницата на Община Пещера.
 
 Копие от настоящата заповед да се предостави на ОИК гр. Пещера, както и  да се връчи на кметовете на кметсва с. Радилово и с. Капитан Димитриево, гл.експерт в.”Родопска искра”, технически сътрудник „Културно информационни дейности”, директор дирекция „ФСД” и мл. специалист „информационно обслужване и касиер” в ОЦУИГ за сведение и изпълнение.


КМЕТ: /п/
 /СТЕЛИЯН ВАРСАНОВ/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                            

ТАРИФА
ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ФОРМИ
И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2011 Г.


РЕКЛАМЕН СПОТ  - 30 СЕКУНДИ – 10. 00 ЛВ.

СЪОБЩЕНИЯ   - 30 СЕКУНДИ – 8.   00 ЛВ.

ИНТЕРВЮ    - 5 МИНУТИ     - 15. 00 ЛВ.

ЗА ВСЯКА СЛЕДВАЩА ПРОСРОЧЕНА МИНУТА СЕ ЗАПЛАЩА ПО 10. 00 ЛВ.

ИЗЯВЛЕНИЕ   - 1  МИНУТА    - 25. 00 ЛВ.

ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМЕН СПОТ               - 50. 00 ЛВ.

ИЗБОР НА ТЕМАТИЧЕН ПРЕХОД СЛЕД ИЗЛЪЧЕН РЕКЛАМЕН МАТЕРИАЛ                       - 15 ЛВ.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ В ОБЩИНСКИ РАДИОВЪЗЕЛ ДВА ЧАСА ПРЕДИ ИЗЛЪЧВАНЕ !

Телефон за контакти : 0895 509 089


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ ПРЕЗ 2011 Г.


1.  Право на достъп до общинския вестник „Родопска искра" имат всички партии, коалиции, кандидати за кмет / президент и общински съветници, регистрирани за участие в изборите.

2.   Материалите се подават в редакцията най-късно три дни преди датата на излизането на поредния брой.

3.  В случаите, когато са поръчани материалите се заплащат /по приложената тарифа/ от упълномощени представители на политическите формации най-късно два дни преди публикуването им.

ТАРИФА

Цени за първа и четвърта страница:
-    до 60 кв. см. - 0.60 лв. на кв. см.
-    от 60 до 100 кв. см.   - 0.50 лв. на кв. см.

Цени за втора и трета страница:
-    0.40 лв. на кв. см.

Цени за визуална реклама:
-    0.80 лв. на кв. см. - за първа и четвърта страница

За контакти: тел. 0893532064
e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.