Уведомление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини


 

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката, в изпълнение на Решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. на ЦИК, на 7.10.2011 г. от 17.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Пещера (стая №5, І етаж) ще се проведе консултация за

състава на комисията по чл.242, ал.7 от Изборния кодекс, която да приема от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали. Консултацията ще се проведе  с представители на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партия „НДСВ”, която има членове на Европейския парламент, но не е парламентарно представена.

 

При провеждане на консултацията е необходимо да се представи писмено предложение за състав на комисията, което да съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията и партията или коалицията от партии, които ги предлагат, както и другите документи посочени в цитираното решение на ЦИК.