Удължен е срокът за избор на химн на Пещера Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Селекционната комисия по провеждането на конкурс за избор на химн на Пещера, на свое заседание от 25 ноември, разгледа конкурсните творби, постъпили в предвиденият срок. Поради недостатъчно участници в конкурсната програма, комисията реши да удължи срока за участие в конкурса до 30 март 2012 г.