Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

OБЩИНА ПЕЩЕРА в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”,  ще осъществи подбор на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Пещера.