Съобщение за публично обявяване Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите  Басейнова дирекция за управление на водите  - Пловдив  съобщава за изменение на Разрешителното за    водовземане  на подземни  води .