Допуснати кандидати до конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

 


Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Ръководител на Дневен център за деца и младежи с увреждания град Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1.  Допуска до конкурс следните кандидати:
- Красимира Петрова Панайотова  
-  Димитър Тодоров Попов

б/ Недопуснати кандидати - няма

Посочените  кандидати трябва да се явят  на защита на  писмената работа  и интервю  на 27.02.2012г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация - Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Председател:/п/

Стефан Балабанов – Заместник-кмет на Община Пещера