Съобщение за допуснати кандидати до конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Директор на Дирекция  “Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и

недопуснати кандидати:

 

1.    Допуснати кандидати:
-    Никола Георгиев Бакалски
-    Галина Перкова Стоянова

2.    Недопуснати кандидати: няма

Конкурсът ще се проведе на 20. 03. 2012 година от 9.30 часа в сградата на Общинска администрация гр.  Пещера – етаж 1, заседателна зала.

Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера:             
/Н.Гълъбов/