Дарение от БЧК Печат
Община Пещера получи дарение от Българския Червен Кръст на стойност 3287,45лв. във вид на ... Община Пещера получи дарение от Българския Червен Кръст на стойност 3287,45лв. във вид на компютри, монитори, принтери, ученически пособия, детски играчки и дрехи.
Те ще бъдат раздадени на училищата и детските градини в общината.
Даренията са от Австрийския и Швейцарския Червен Кръст и от САЩ.