Съобщение за публично обявяване Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Басейнова дирекция  за управление на водите с център Пловдив предоставя съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води.