Кметът се срещна с ученици на 12 октомври - Деня на българската община Печат

Кметът, екипът му и Председателят на Общинския съвет се срещнаха с ученици от трите средни училища и с преподавателите им по "Етика, морал и право?. Учениците ...

Кметът, екипът му и Председателят на Общинския съвет се срещнаха с ученици от трите средни училища и с преподавателите им по "Етика, морал и право". Учениците се интересуваха от структурата и компетенциите на Общинска администрация. Господин Петърнейчев ги запозна с основни позиции на ЗМСМА. Бяха му зададени въпроси, свързани с обществения контрол върху екологичното равновесие в Общината и с разработени проекти от Община Пещера по Екотуризъм. Учениците се интересуваха и от развитието на спорта в Общината. На срещата, продължила повече от час, се обсъди възможността за създаването на Младежки парламент.