Кметът издаде заповед за зимното поддържане и снегопочистване Печат
На 14 октомври Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /ПОбКБАК/ проведе заседание на тема "Създаване на оптимални условия за зимното поддържане и снегопочистване". Със заповед на Кмета на Общината... На 14 октомври Постоянната общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи /ПОбКБАК/ проведе заседание на тема "Създаване на оптимални условия за зимното поддържане и снегопочистване". Със заповед на Кмета на Общината, се задължават всички собственици на магазини и фирми, намиращи се на територията на Община Пещера, ежедневно да почистват снега от прилежащите им тротоарни площи.