15 заседание на Общински съвет Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква общинските съветници на ПЕТНАДЕСЕТО  заседание -   посветено на 12 октомври – Денят на българската община.
Заседанието ще се проведе на  11.10.2012 г./четвъртък/ от  17. 00 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.    Община Пещера – днес и утре.
Слово на  Кмета на Oбщината

2.    Промяна по бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2012г.
Докладва: Кметът на Общината