Дневен център за деца с увреждания Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Както по-рано информирахме, с Решение на Общински съвет ? град Пещера беше актуализиран плана за регионално развитие в частта му ?Социални дейности? с разкриване на Дневен център за деца с увреждания. При вземане на решението беше направен подробен анализ на целевата група. Беше посочено, че децата с увреждания са 59, от които 15 в неучилищна възраст, 19 в училищна възраст, необхванати в учебни заведения и 25 в училищна възраст, посещаващи учебно заведение. Определи се капацитет от 24 деца, разделени на 2 групи по 12 деца. След допълнителен оглед на определената сграда и обсъждане на възможностите за увеличаване на капацитета ... Както по-рано информирахме, с Решение на Общински съвет ? град Пещера беше актуализиран плана за регионално развитие в частта му ?Социални дейности? с разкриване на Дневен център за деца с увреждания. При вземане на решението беше направен подробен анализ на целевата група. Беше посочено, че децата с увреждания са 59, от които 15 в неучилищна възраст, 19 в училищна възраст, необхванати в учебни заведения и 25 в училищна възраст, посещаващи учебно заведение. Определи се капацитет от 24 деца, разделени на 2 групи по 12 деца. След допълнителен оглед на определената сграда и обсъждане на възможностите за увеличаване на капацитета с директора на Регионалната дирекция ?Социално подпомагане? се стигна до становище, че е възможно образуването на 3 групи по 12 деца, или общо 36 обслужвани от Дома деца, като двете по-малки възрастови групи могат да ползват общо помещение за хранене и отделни занимални. Полагащият се по норматив обслужващ персонал е 14 човека (по 0.4 на дете).
Общината предостави за реализирането на идеята свой недвижим имот ? частна общинска собственост ? Обособена част от ?Детски комбинат?.Със заповед от 16.11.2004г на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане вече е разрешено откриването на Дневен център за деца и младежи с увреждания в град Пещера, с капацитет 36 места и численост на персонала 14 щатни бройки от 01 април 2005 година.