ПОКАНА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,


Община Пещера, на основание чл. 15 от Закона за общинския дълг обявява намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за рефинансиране на съществуващ дълг.

 

Средствата от дълга са предназначени за рефинансиране на сключен договор за дългосрочен инвестиционен кредит за проект "Реконструкция и модернизация на  вътрешната водопроводна мрежа  І етап с асфалтиране на улици на курорта Св. Константин".

Размер на дълга - до размера на съществуващият дълг към 21.04.2012 г. в размер на 2066172 лв.

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга- дългосрочен общински кредит;

Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху вземания по банковата сметка на общината, по която постъпват настоящи и бъдещи вземания с произход собствени приходи и обща изравнителна субсидия;

Срок и начин на погасяване – 120 месеца, с гратисен период до 31.12.2013 г. и размера на плащанията по дълга за всяка отделна година да не надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинския дълг.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО.- 27.11.2012г. 17.00ч. в салона на НЧ „Развитие” гр. Пещера.

Мястото за свободен достъп до материалите по проекта се определя стая № 5 на Общинска администрация от 10.00-12.00ч. 14.00-16.00ч. всеки работен ден и на Интернет страницата на Общината без ограничение.

Становища и предложения по проектите могат да се изпращат на електронната поща на общината е-mail-  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , и в деловодството на Община Пещера на адрес: 4550 Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на електронната поща, на който може да се изпращат становища и предложения по проектите: е-mail-  Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , на адрес: 4550 Пещера, ул.“Дойранска епопея“ № 17.

Адрес на официалната електронна страница на Община Пещера: www.peshtera.bg
С поканата се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Пещера, ръководители на бюджетни звена, кметове и км. наместници,  общински съветници, медии, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Лице за контакти:
Кръстина Андреева – директор дирекция „ФСД”

С уважение – Георги Козарев,

Кмет на Община Пещера