Мотиви за изменение на наредба Печат

 

Мотиви за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

 

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с настъпила промяна  на цената на  доставяната стопанска вода от  доставчика и необходимост от извършване на разходи  по ремонти на амортизираната водопроводно мрежа.

2. Целите, които се поставят: Подобряване качеството на предлаганата услуга  „доставка на стопанска вода”.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект

За изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се изменя и допълва както следва:

Раздел седемнадесети,Услуги стопански дейности”

За услугите, за които се заплаща цена в № 3 се изменят следните видове така:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена

Размер на цената с ДДС

1

За ползване на стопанска вода в гр. Пещера

За домакинства в къща – годишна

За домакинство в апартамент- годишна

За юридически лица

Цената на услугата се заплаща на   две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължима.

 

36,00 лв

15,00 лв

по приложен списък

С П И С Ъ К

На фирмите, ползващи стопанска вода и дължимия размер на цената за

предоставяната услуга

 


Име на фирмата

Цена /лева/

годишно

1

ЕТ”Григоров и син”

750

2

ЕТ”Валкин”

120

3

”Гудекс” АД

720

4

ЕТ”Герчев”

240

5

ЗП”Щерьо Тахов”

300

6

Гидо”ООД

180

7

Тенис ски-клуб

120

8

Трансервиз” ООД /автогара/

240

9

”Дафтранс” /база/

360

10

”Бари груп КБК” ООД

240

11

Аскона – 1П.Енев- Ракиджийница –Петко Енев

600

12

Диамант- 91” ООД

120

13

.”СВИК” ООД

240

14

ЕТ”Тектан-Стефан Иванчев”

100

15

”Нагитранс

240

16

ЕТ”Али Индже

120

17

Автомивка “Стадиона”Стайков1”ЕООД

750

18

ЕТ”Янис 96 –Стоян Лупанов

100

19

ТК”Виктория”-ООД

100

20

Херкал ООД

750

21

„Грибаш -2”ООД

750

22

„Ванина 2007”ЕООД

750

23

„Дукас Транс”ЕООД

750

 

 Мотиви за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община ПещераВъв връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на

Read More

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с настъпила промяна  на цената на  доставяната стопанска вода от  доставчика и необходимост от извършване на разходи  по ремонти на амортизираната водопроводно мрежа.

2. Целите, които се поставят: Подобряване качеството на предлаганата услуга  „доставка на стопанска вода”.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект

За изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се изменя и допълва както следва:

Раздел седемнадесети, „Услуги стопански дейности”

За услугите, за които се заплаща цена в № 3 се изменят следните видове така:

Наименование на услугите, за които се заплаща цена

Размер на цената с ДДС

1

За ползване на стопанска вода в гр. Пещера

За домакинства в къща – годишна

За домакинство в апартамент- годишна

За юридически лица

Цената на услугата се заплаща на   две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължима.36,00 лв

15,00 лв

по приложен списък

С П И С Ъ К

На фирмите, ползващи стопанска вода и дължимия размер на цената за

предоставяната услуга 

Име на фирмата

Цена /лева/

годишно

1

ЕТ”Григоров и син”

750

2

ЕТ”Валкин”

120

3

”Гудекс” АД

720

4

ЕТ”Герчев”

240

5

ЗП”Щерьо Тахов”

300

6

Гидо”ООД

180

7

Тенис ски-клуб

120

8

Трансервиз” ООД /автогара/

240

9

”Дафтранс” /база/

360

10

”Бари груп КБК” ООД

240

11

Аскона – 1П.Енев- Ракиджийница –Петко Енев

600

12

Диамант- 91” ООД

120

13

.”СВИК” ООД

240

14

ЕТ”Тектан-Стефан Иванчев”

100

15

”Нагитранс

240

16

ЕТ”Али Индже

120

17

Автомивка “Стадиона”Стайков1”ЕООД

750

18

ЕТ”Янис 96 –Стоян Лупанов

100

19

ТК”Виктория”-ООД

100

20

Херкал ООД

750

21

„Грибаш -2”ООД

750

22

„Ванина 2007”ЕООД

750

23

„Дукас Транс”ЕООД

750