Допуснати кандидати до конкурс Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с обявения конкурс за длъжността:  Здравен медиатор в Община Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:
-  Допуска до конкурс следните кандидати:
1.    Ели Йосифова Родопска 
2.    Мирослав Рашков Демиров
3.    Тюркян Асанова Абазова
4.    Рамадан Асанов Абазов
5.    Фътнат Сюлейман Емин

-  Недопуснати кандидати - няма

Посочените кандидати трябва да се явят  на  интервю  на 19.02.2013г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация   гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.


 
Председател на комисията :   /п/

Николай Гълъбов