Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Списък на кандидати допуснати  до интервю и събеседване за участие в проект „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – гр. Пещера”