Заповед № ТУ-52/11.03.2013г. на Областен управител на Пазарджишка област Печат

На основание чл.124 б, ал.3 от Закона за устройство на територията