Встъпителна пресконференция Печат

На 16 май 2013 г. от 11,00 ч. в Конферентната зала на хотел „Домейн Пещера”, гр. Пещера ще се проведе встъпителна пресконференция по проект:
„Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и

изграждане на  пречиствателна станция за отпадни води/ПОСВ/, гр. Пещера”.