Покана Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Пещера има удоволствието да Ви покани на Официална церемония „Първа копка“ по проект „Модернизация и изграждане на воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, гр. Пещера”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C005 от 29.02.2012 г.

Заповядайте на 21.05.2013 г. от 11.30 часа,
на кръстовището на ул. «Михаил Такев» с ул. «Хан Пресиян», гр. Пещера.