Съобщение Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улица „Владимир Рилски” в гр. Пещера, в участъка от ул. „Христо Ботев” до ул. „Васил Левски”.
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 17.06.2013 г. до 28.06.2013 г.

По време на строително монтажните работи временно ще бъде прекъсвано  водоснабдяването на жилищни сгради и обекти, намиращи се на посочената улица.

В случай на допълнително възникнали непредвидени работи срокът за приключване на строителните дейности  може да бъде продължен.