Горещ телефон Печат

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ОБЩИНА ПЕЩЕРА обявава „Горещ телефон”  - 0350 / 6-22-08, вътр. 117,  на който можете да сигнализирате за нарушения и да правите предложения, свързани с дейностите по събиране на отпадъците от опаковки и поддържане чистотата на населените места, както и за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците  и поддържането на чистотата.
На „Горещия телефон” имате възможността да сигнализирате Общинска администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и поддържането на чистотата на територията на общината