Временни ограничения на движението на МПС Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с реализирането на обект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр.Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуващата ВиК мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пещера” и съобразно актуализирания линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат въведени временни ограничения на движението и местодомуването на моторни превозни средства, както и ползването на съществуващи гаражи в гр.Пещера, с пълно затваряне на улици както следва:
•    улица «Пирин»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 27.06.2013 г. до 17.07.2013 г.
•    улица «Eдинство»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 27.06.2013 г. до 05.07.2013 г.
•    улица «Хаджи Димитър»
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 27.06.2013 г. до 12.07.2013 г.
•    улица „Иван Цвеев” гр.Пещера.
Срок на действие на ограничението: от 8:00 часа на 03.07.2013 г. до 10.07.2013 г.
По време на строително - монтажните работи временно ще бъде прекъсвано  водоснабдяването на жилищни сгради и други обекти, намиращи се на посочените улици.
* В случаи на допълнително възникнали непредвидени работи срокът за приключване на строителните дейности за всяка от изброените улици може да бъде продължен.