Задължения на търговските обекти за разделно събиране на отпадъците от хартия, стъкло, пластмаса и м Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера напомня, че с промените в Закона за управление на отпадъците, е въведено задължение за разделно събиране на образуваните отпадъци /хартия, стъкло, пластмаса и метали/ от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради.

Това не означава непременно сключване на договори с организация по оползотворяване или с лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, или закупуване на отделни съдове за отпадъци.

Съгласно чл.41 от Общинската наредба за управление на отпадъците малките търговски обекти, производствените, стопански и административни сгради могат да използват разположените на територията на община Пещера контейнери /син, зелен, жълт/ за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

По уличната и тротоарна мрежа в Община Пещера има общо 66 точки с по един комплект цветни контейнери на "ЕКОПАК"АД за разделно събиране, разположени съответно в гр. Пещера - 57 точки, в с. Радилово - 4 точки и в с. Капитан Димитриево - 5 точки.

Големите търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, от които се генерират големи количества отпадъци от опаковки сключват индивидуални договори с организация по оползотворяване или с лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците.

При неспазване на задълженията и констатиране на нарушения са предвидени санкции в размер до 10 000лв.