Парламентарните избори - 2005 Печат
В рамките на законноопределения срок Кметът на общината представи в Районната избирателна комисия - Пазарджик предложението за състава на Секционните избирателни комисии, след съгласуване с парламентарно представените партии и коалиции, за Парламентарните избори на 25 юни.