Започват летните лагери за ученици на новия коплекс Родопи-1 Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Над 50 хиляди лева от собствените приходи община Пещера вложи тази година за довършване ремонта и обновяването на общинска база комплекс ?Родопи ? 1 ?. По предложение на Кмета г-н Георги Петърнейчев Общински съвет - Пещера взе решение през летните месеци базата да се използва за ученически лагер, като за режийни разходи бяха отпуснати още 10 хиляди лева от бюджета на общината. В прекрасните хотелски условия ще почиват над 250 ученици от общината. Смените са по 10 дни. За престоя си в лагера всеки ученик ще заплаща само 35 лева за десетте дни.