Проект на Правилник за дейността на ОП ЧПОИ Печат
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.(Приет с Решение №389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение №175/31,07.2012г. и Решение №347/29,03,2013г. ) 
  
 Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. 
1. Причини, които налагат приемането:
В глава ІІІ,чл.7,ал1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера е регламентирано щатното разписание и структура на предприятието.
Предвижда се да бъде допълнително разкрити 2 щатни бройки в звено „Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”,а именно - „Работник поддръжка на улично осветление” и „Работник поддръжка на радиомрежа” 
 
Причината за настоящото предложение са :
-за новосъздадената 1 щатна бройка „Работник поддръжка на улично осветление”-разкриването се налага поради големината на изградента мрежа на уличното осветление,като същото е от съществена необхдимост,както и от  постоянните нужди от подмяна ,поддръжка и ремонт на кабелни трасета,улични лампи и осветителни тела,електрически табла на територията на Община Пещера.За 2012г. тази дейност се извършваше от Външна фирма,което беше не изгодно за Общината от финансова гледна точка.
-за новосъздадената 1 щатна бройка „Работник поддръжка на радиомрежа”-разкриването се налага,поради големие брой абонати,които слушат Общинското радио по съществуваща,но много остаряла кабелна мрежа.Заемащият длъжността ще извършва дейности по поддръжка,ремонт и подмяна на съществуващи кабелни трасета и възли,както и изграждан,в зависимост от нуждите на  радиомрежата на Община Пещера.От много време насам,поддръжка и ремонт на радиомрежата,почти не се е извършвал,а интересът към предоставяната услуга е много голям.
  За осъществяване на нормалната дейност по поддръжката и ремонтите на уличното осветление и радиомрежата,вече е огигурена нужната техника,а именно :микробус,тип „автовишка”
 
 
 
 
2. Целите, които се поставят: 
Осигуряване на екип и техника за поддържане и ремонти на уличното осветление и радиомрежата в Община Пещера,както и оптимизиране на разходите .
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
 
За прилагането на измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера   са необходими допълнителни финансови средства в размер на  23052лв.за 2014г..
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
 
Значително подобряване на качеството на предоставяната услуга по Общинската радиомрежата,бързо и ритмично извършване  на ремонти,поддръжка и др. по уличното осветление в Община Пещера,както и оптимизиране на необходимите финаснсови средства за осъществяването на тези дейности.
 
.  Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. 
.  
 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17
 
Attachments:
Download this file (proekt_pravilnik_OP_4istota.doc)proekt_pravilnik_OP_4istota.doc[ ]98 Kb