Срещна с Министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вчера ръководството на Община Пещера се срещна с министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, заместник министъра на транспорта Георги Петърнейчев и областния управител на Пазарджишка област Ангел Чолаков. В залата на Общинска Администрация Министър Гагаузов разговаря с ръководството на Общината близо час. Министърът бе запознат с разработените и подадени по различни програми проекти, за които се чака финансиране. Бяха му връчени комплекти от документи от различните проекти. Министърът се ангажира да помогне за допълнително финансиране на проектите:
1. ?Реконструкция на път ІV-37618-с.Дорково-с.Костандово-лет.?Св.Константин?-гр.Пещера от км 40+657 до км 43+153?
2. ?Изработване на кадастрална карта на град Пещера?
3. ?Външен водопровод за допълнително питейно-битово водоснабдяване на кв. Луковица, гр. Пещера от река Пиздица, землище на гр. Пещера?
4. ?Хидротехническо съоръжение за отвеждане на дъждовните води от водосборна област, южно от гр. Пещера за защита на прилежащите квартали от наводнения и наслагване на наноси?
5. ?Изграждане на канализация и пречиствателна станция на лет. ?Св. Константин?
След срещата в Общинска администрация Министърът се срещна с бизнесмени от Пещера и ги запозна с намеренията на министерството по отношение на регионалната политика на започнатите и предстоящи проекти.