Временна забрана за строителство на летовище "Св.Константин" Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С оглед обезпечаване на спокойствието и обществения ред на почиващитe през активния летен сезон Община Пещера уведомява гражданите, че съгласно чл.48, т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, на територията на лет.“Св.Константин” се ЗАБРАНЯВА всякакъв вид строителство или подготовка за строителство през периода от 15 юли до 30 август.
При констатиране на нарушения на така установената строителна забрана, както и при нарушения на обществения ред, на виновните лица ще бъде налагано наказание - глоба до 500 лв., независимо от отговорността по другите специални нормативни актове.