Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите, Община Пещера съобщава за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен

воден обект.