Конкурс за отдаване на концесия изграждане и експлоатация на обект Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
На основание §3 от ПЗР на Закона за концесиите във връзка с чл.72 от ЗОС, в изпълнение на Решения №452/08.06.2006 г. и №463/26.07.2006 г. на Общински съвет – Пещера, обявява: Провеждане на присъствен конкурс за отдаване на концесия изграждане и експлоатация на обект: Спортно туристическа зона “Самодивска поляна – Дъното – лет.Свети Константин”.

1. Място за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса:

Община Пещера

град Пещера, ул.Дойранска епопея – 17, пощенски код:4550

За контакти: Невена Дялкинова – Гл.експерт: “Общинска собственост, търгове и конкурси”

телефон 0350/22-03, вътр.131; факс 0350/41-65

Електронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

2. Цена и начин на плащане на конкурсната документация

до 08.09.2006 г., след заплащане на такса от 500 лева в касата на ОЦУИГ – ОА Пещера

3. Внасяне на депозит и подаване на заявления за участие

до 17.00 ч. на 15.09.2006 г. в ОЦУИГ на Община Пещера. В този срок депозитът в размер на 5 630 лева трябва да е наличен по сметка BG87SOMB 91303332970201, BIC SOMB BGSF.

4. Предоставяне на оферти – на български език – в един оригинал и едно копие

до 17.00 ч. на 21.09.2006 г. в ОЦУИГ на Община Пещера

5. Място и дата на провеждане на присъствен конкурс

от 14.00 ч. на 02.10.2006 г. в стая №5 на І-ви етаж в сградата на Община Пещера, ул.Дойранска епопея, №17

6. Критерии за оценка на офертите – съдържащи се в Решение №452 на ОС

7. Сключване на концесионен договор -

в едномесечен срок от предоставяне доклада на комисията, провела конкурса.

Решение №452/08.06.2006 г. е публикувано в бр.53 на Държавен вестник от 30.06.2006 г.