Предложение на кмета на община Пещера Стелиян Варсанов Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов на августовското заседание на Общински съвет ще предложи общинския бюджет да поеме разходите за ФРЗ и издръжка в размер на 71000 лева на 4 самостоятелни паралелки в ОУ "Паисий Хилендарски" с. Радилово и 2 слети паралелки в ОУ "Свети Свети Кирил и Методий"
с.Капитан Димитриево, в които броя на децата е под определения минимум в Наредбата. Тези паралелки Министерство на образованието няма да финансира. Приемането на това предложение ще удовлетвори желанията на родителите децата им да учат в родното място, близо до дома, ще гарантира запазването на училищата в които материалната база е много добра, има компютърни кабинети и Интернет, а педагогическите екипи работят мотивирано и отговорно. Това е още един фактор за задържане на младите хора в двете села и тяхното бъдещо развитие.