ПГ по ЛПМ 'Васил Левски' се премества в учебния корпус на бившата Казарма Печат
Министерство на образованието и науката отпусна 102 000 лева за ремонта на учебния корпус на бившата Казарма, където през следващата 2006/2007 учебна година ще се премести Професионалната гимназия "Васил Левски".
По този начин ще се решат проблемите, свързани с недостига на класни стаи и кабинети за 2 училища: Основно училище "Любен Каравелов" и Професионална гимназия "Васил Левски", които в продължение на 10 години ползват една сграда и имат двусменен режим на обучение.
Преместването на Професионалната гимназия ще създаде възможност за разширяване на приема на ученици след 8-ми клас и задоволяване на все по-големите потребности на местната икономика от специалисти за обувната, мебелната и шевна промишленост.