Общественото обсъждане на изготвен проект за ЧИ на ПУП Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл. 9, ал. 3 от ЗУТ и в съответствие с чл.121, ал.1 от ЗУТ , Община Пещера организира обществено обсъждане на изготвен проект за ЧИ на ПУП на гр.Пещера за кв.83, с който се предвижда промяна на предназначението на терен с площ от 882 кв.м, представляващ част от УПИ-І-Парк и приобщаването му към УПИ-ІІ-Безвредно производство и промяна предназначението на терен с площ от 394 кв.м, представляващ също част от УПИ-І-Парк за отреждането му в паркинг.

Общественото обсъждане ще се състои в сградата на Общинска администрация, І етаж, зала на Общински съвет – Пещера на 15.09.2006г. от 14.00часа.