Кметски оперативни задачи Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов, разпореди:
  • Да започне ремонта на пътя Пещера - летовище "Св.Константин"
  • Да продължи ремонта на водопровода на ул. "Ал.Стамболийски" и да се включат и отклоненията за ул. "Освобождение" и "Ал.Константинов"
  • Да се поставят мобилни кошчета с полиетиленови торби около общинския пазар
  • ...
  • Да се организира комисия която да направи оглед по улици и тротоари в общината относно извършено строителство на подземни комуникации и не възстановени пътни настилки и тротоари. Да се уточнят инвеститорите /EVN, ВКС, ИСП, Хебросгаз РССП, др./ и да се изпратят писма за възстановяване на настилки, тревни площи, тротоари. На нарушителите, които не възстановят разрушенията ще им се налагат глоби.
  • Да започне стриктно изпълнение на утвърдения план за организационно техническата подготовка за провеждане на избори за президент и вицепрезидент, съобразено и с хронограмата на ЦИК и разпореждането на Министъра на държавната администрация и административната реформа.
  • Във връзка с началото на новата учебна година да се огледа уличната маркировка пред училищата и детските градини и където е необходимо да се възстанови.
  • Да започне ремонт по ул.Б.Миндизов, ул.Радецки, ул.Орешака в рамките на утвърдените средства.
  • Да се определят местата за поставяне на контейнерите за смет в кв.Изгрев и се бетонират площадките на които са поставени. Да се осигури нормален достъп на гражданите до контейнерите.
  • Да се подготви справка за утвърдени и необходими финансови средства за отстраняване на нерегламентирани сметища. Да се направи опис за налични такива в рамките на общината и се предприемат действия за отстраняването.