Кметът на община Пещера Стелиян Варсанов поздравява учителите с техния професионален празник Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
Позволете ми да Ви поздравя по повод международния ден на учителя - 5 ктомври.
Днес за първи път 5 октомври се чества официално и като професионален празник на българския учител, обявен за такъв с Постановление на Министерски съвет от 29 септември тази година.
Това е израз на заслуженото уважение и признание към труда на хората, поели историческата отговорност да възпитават и подготвят за живота конкурентно способни личности - с ценностна система и гражданска позиция.
Учителят е този, който събужда ума, съзнанието, душата на детето, той е вълшебникът, който му помага да открие света и да израстне като личност.
В неговите ръце е залогът за успешното бъдеще на нацията - образованието и обучението на децата.
Днес ние сме на прага на Европейския съюз. От нас зависи да влезем достойно като нация, чието образование, наука и култура имат своето признание и конвентируемост.
УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
В този празничен ден искам да Ви уверя, че и занапред образованието ще бъде приоритет в общинската политика и да Ви пожелая преди всичко много здраве и нови професионални успехи!
ЧЕСТИТЕ ПРАЗНИК!


КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА: Стелиян Варсанов