Уведомление за инвестиционно предложение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.4, АЛ.2 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ДЖАЛЕВ УВЕДОМЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА “ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА  ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОХУМУС, ПОСРЕДСТВОМ

ЧЕРВЕН КАЛИФОРНИЙСКИ ЧЕРВЕЙ”