Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УВЕДОМЯВА, че по сервитута на железопътната линия в междугарие Брацигово – Пещера,  на 30.05.2014г. с моторен влекач и вагон ще се извърши пръскане с хербицид “Ефазат”.
“Ефазат” е хербицид с листно и системно действие, който се

прилага срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при лозя.