Кметски оперативни задачи Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Кметът на Община Пещера Стелиян Варсанов, разпореди:
 • Да продължи работата по изграждане на отклоненията за стопански водопровод по ул.Освобождение и ул.Ал.Константинов.
 • Да се огледат ДГ”Изгрев”, “Иглика”, Слънчо” и ДГ в селата, а също и училищата за изсъхнали дървета които да бъдат премахнати. От получената дървесина да се предостави за огрев на читалището в с.Радилово и с.К.Димитриево.
 • След изрязване и почистване на изсъхналите дървета в общината да се подготвят освободените площи за засаждане с нови.
 • След изтичане на сроковете по уведомяване и неизплащане на задълженията от наемателите на Общински пазар да започне процедура по изпълнителни дела.
 • Звено “Местни приходи” да предприеме действия за увеличаване приходите от местни данъци и такси като се премине към връчване на писмата на задължените лица лично от служителите в звеното.
 • Да се поставят “Напречните неравности за снижаване на скоростта” на ул.Г.Милев в близост до СОУ „Св.Кл.Охридски”.
 • Да се проучи опита на други общини /Пловдив, Пазарджик и др. /относно незаконно строителство в ромските квартали и възможностите за ел-захранване и узаконяване.
 • Да се възложи на двете общински фирми – ВКС и ИСП периодично почистване на водосборните шахти от наноси и земни маси получени от обилни валежи и съответното им извозване с цел предотвратяване на наводнения на жилищни имоти. Да се ползват и работници от програмите за “Временна заетост”.
 • Да се направи инвентаризация на общинската собственост. Да се подготви пълна и подробна справка и за съсобствени имоти, след което да започне процедура по прекратяването и.
 • Да се изпрати фадрома за разширение и почистване на гробищния парк в с.Радилово, като предварително и изрежат и почистят храстите и дърветата.
 • Да се извършва непрекъснат контрол, относно възстановяване на пътните настилки след извършено строителство на подземни комуникации от различни инвеститори /EVN, ВКС, ИСП, Хебросгаз РССП, др./ и изпратените писма за възстановяването им от комисията извършила огледа. При проверките да участват представители и на съответните инвеститори.
 • Да се определи конкретно длъжностно лице което да следи тази дейност като взема в предвид и дадените строителни разрешения и внесен депозит.
 • Да се подготвя доклад и се предприемат последващи действия при неизпълнение на предписанията.
 • Да се подготви медийна разгласа относно спазване на процедурите и съответните санкции при разкопаване на улици и тротоари.
 • Да се ускори работата по ремонта на парния котел в ЦДГ “Изгрев”.
 • Да се подготви комисия която да разработи програма за съвместни действия с бизнеса и съответно създаване на сдружение за бъдещото развитие на община Пещера.