III национална кръгла маса 'Етническата толерантност - гражданска алтернатива на етнически модел' Печат
На 27.10.2006 г. от 10.00 часа до 17.30 часа в Община Пещера се проведе 3-та национална кръгла маса, организирана от сдружение "Граждани за европейско развитие на България" (ГЕРБ) и Сдружение национален защитен център "Справедливоствост”. Кръглата маса бе открита от кмета на община Пещера г-н Стелиян Варсанов и Сезин Мюмюн. Гости бяха зам.кмета на София и зам.председател на ГЕРБ г–н Цветан Цветанов, Лъчезар Тодоров - един от основателите на ГЕРБ, г-жа Йорданка Фъндъкова-зам.кмет на София и много други. Темите - "Съвременно образование, като предпоставка за преодоляване на етническите различия", "Традиции и съвременност-мостове за сближаване" и "Европа-нашият общ дом" бяха представени и с много голям интерес дискутирани. Кмета на Община Пещера г-н Варсанов изказа благодарност за организирането от страна на двете сдружения и участието на всички гости, като призова Община Пещера да бъде етнически пример на съжителство, както за цялата страна така и за Европа.