Обявление Печат

На основание чл.37в, ал.5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, публикуваме  Заповед № РД-06-206/26.09.2014г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, община Пещера, област Пазарджишка, издадена от

Директора на ОД “Земеделие” – гр. Пазарджик, както и приложението, неразделна част от нея, представляващо Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014/2015 година за землище на с. Радилово.

Attachments:
Download this file (Sporazumenie_Radilovo-2014_2015.TXT)Споразумение[ ]14 Kb
Download this file (Zapoved_RD-06-206_26.09.2014_Radilovo (1).doc)Заповед[ ]442 Kb