Съобщение Печат

Със Заповед № 104 от 06.02.2015 година министърът  на отбраната  на РБ обявява  длъжности във военни формирования на видовете въоражени сили  за приемане на служба в доброволния резерв и определя  условията и

реда  за провеждане  на конкурси.